ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΛΟΦΙΣΚΟΥ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λοφίσκου ιδρύθηκε το 1950 με την συνεργασία και την βοήθεια των μελών του, λειτουργεί μέχρι σήμερα. Εδρεύει στο χωριό και στεγάζετε σε ιδιόκτητο γραφείο.

Δραστηριοποιείτε  στην  αγροτική, οικονομική, και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του χωριού , μέσω μιας συνεταιριστικής  και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Χωροταξικά εκτείνεται στην γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του οικισμού Λοφίσκου, όπου δραστηριοποιούνται και τα μέλη του.

 

Σήμερα ο Συνεταιρισμός έχει 75 μέλη .

Το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 

Σοϊλεμέζης  Αναστάσιος,           Πρόεδρος

Κουκουτσέλος  Αλέξανδρος ,  Αντιπρόεδρος

Παρλάνζας  Βασίλειος,             Ταμίας

Μουλουκάς Βασίλειος,            Γραμματέας

Μίχος Βασίλειος,                        Μέλος

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6932258719

 

Επιμέλεια,

Τσαλαμούρας Αθανάσιος
Τσενέλης Ιωάννης