ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΦΙΣΚΟΥ


Λοφίσκος - Λαγκαδά

Τηλ. & Fax 23950 51177

T.K. 57002