Ονομαστικός κατάλογος ΟΤΕ - Χρυσός οδηγός ΟΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αστυνομία Λαγκαδά 2394022222-22333
Αστυνομία Σοχού 2395022232
Τροχαία Λητή 2394071544
Επαρχείο Λαγκαδά 2394025878
ΙΚΑ Λαγκαδά 2394024746
Πολεοδομία Λαγκαδά 2394025153
Υποθηκοφυλακείο Λαγκαδά 2394022570
Εφορία Λαγκαδά 2394023640
Εφορία Σοχού 2394022788
Δ.Ο.Υ Λαγκαδά 2394025633
Δ.Ο.Υ Σοχού 2395022235
Δασαρχείο Λαγκαδά 2394022336
Κτηνιατρείο Λαγκαδά 2394022294
Αγρονομείο Λαγκαδά 2394022312
Οργαν. Εφορίας Καπνού Λαγκαδά 2394022277
Ενωση Γεωργ. Συνεταιρισμών Λαγκαδά 2394022242
Ενωση Γεωργ. Συνεταιρισμών Σοχού 2395022229
Ενωση Ποντίων Λαγκαδά 2394023360
Ταχυδρομείο Σοχού 2395022223
Ταχυδρομείο Λαγκαδά 2394022235
Ειρηνοδικείο Λαγκαδά 2394022074
Ειρηνοδικείο Σοχού 2395022744
Κ.Τ.Ε.Λ Λαγκαδά 2394022217
Κ.Τ.Ε.Λ Θεσ/νίκης 2310536260
Σφαγεία Λαγκαδά 2394022379
Τοπογραφική υπηρεσία Θεσ/νίκης 2310545736
Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσ/νίκης 2310929076
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Εκκλησία Αρετής 2395051436
Εκκλησία Λοφίσκου 2395051157
Εκκλησία Όσσας 2394091218
Εκκλησία Γαλήνης 2394091187
Εκκλησία Πέντε Βρυσών 2394056242
Εκκλησία Πολυδενδρίου 2394056397
Εκκλησία Βερτίσκου 2394094028
ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημ. Σχολείο Όσσας 2394091204
Δημ. Σχολείο Λοφίσκου 2395051325
Νηπιαγωγείο Πέντε Βρυσών 2394056286
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Δημαρχείο Οσσα 2394091300-91111
Βοήθεια στο σπίτι Όσσα 2394091040
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Οσσας 2394091300
Βερτίσκου 2394094255
Εξαλόφου 2394056306
Λοφίσκου 2395051250
Κατασκήνωση 2394094254
Συν/σμός Δασικός-Αγροτικός 2394094213
ΒΛΑΒΕΣ
Ο.Τ.Ε. 2394022121
Δ.Ε.Η. 2310520210
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Βερτίσκου 2394091288
Ξυλόπολη 2394093210
Οσσας 2394091202
ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κέντρο Άμεσης βοήθειας 166
Κέντρο υγείας ΛΑΓΚΑΔΑ 2394023549
ΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394023373/25955/24745
ΙΚΑ ΣΟΧΟΥ 2395022355
Πυροσβεστική 199
Φαρμακείο Πέντε Βρυσών 2394056123
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τοπογραφική Θεσ/νίκης 2310525402/525402
Δ/ση Γεωργίας Θεσ/νίκης Τμήμα Πολιτικής Γής 2310923191 2310929076
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Α.Χ.Ε.Π.Α. 2310993310
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 2310898111
Γ.Ν.Ν. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 2310211221
Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2310203121
Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2310693000
Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2310357703
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ 2310811913
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ) 2310202148
Ι.Κ.Α. Β’ (πρώην ΠΑΝΑΓΙΑ) 2310451241
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α’ (1ο ΓΕΝΙΚΟ) 2310493400
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Β’ (1ο ΓΕΝΙΚΟ) 2310448632
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2310845130
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 424 2310249300
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 2310659512
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2310341262
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2310520840
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2310342102
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 2310513711
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2310895100
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ 2310237335
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2310966100
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2310513630
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ 2310285013
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ 2310267021
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2310896500
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΣ 2310984000
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 2310400000
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2310553450
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 2310237633
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΙΩΝ 2310531220
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 2310551249
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ 2310655920
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ 2310527056
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 2310528879
Ε.Λ.Π.Α. 2310426319
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 2310268954
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 2310473212
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310501920
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310531505
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2310428536
Ο.Α.Ε.Δ. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2310554404
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Ο.Α.Θ.) 2310281165
Ο.Α.Σ.Θ. 2310981100
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2310233167
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2310545096
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 2310526221
Ο.Σ.Ε. 2310517517
Ο.Τ.Ε. 2310361000
Ο.Υ.Θ. 2310212231
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2310429700
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ 2310253081