2017 - 2019

Πρόεδρος ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
Αντιπρόεδρος ΚΕΡΑΝΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ
Γραμματέας ΜΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ταμίας ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μέλος ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μέλος ΣΑΒΒΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μέλος ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΡΗ ΒΟΥΛΑ